Marjet Zeegers Hersteldeskundige

Veranderkundige met veel kennis van de GGZ en verslavingszorg, maatschappelijke opvang en jeugdzorg en ook actief in aanpalende sectoren. Weet goed in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in het sociale domein. Beschikbaar voor projectleiding, beleidsadvies, zorgontwikkeling, implementatie en evaluatie. Kan zowel pragmatisch als wetenschappelijk verantwoord insteken. Werkt graag aan complexe maatschappelijke vraagstukken waar meerdere organisaties bij betrokken zijn.